Protecció de dades

REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES -RGPD

Política de Privacitat

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Núria Albertí tracta les dades obtingudes a través del formulari d’accés per tal d’enviar poemes amb una periodicitat d’un al mes i altres informacions sobre llibres i events relacionats amb la seva activitat com a escriptora. Per tal de fer les comunicacions es fa servir del gestor de correus Mailchimp i en el cas de Tatami Books el hosting de BlueHost.

Quina és la legitimació del tractament de les teves dades?
– El teu consentiment lliure, específic, informat, inequívoc a través d’un formulari.
A quins destinataris comuniquem les seves dades?
Les teves dades seran tractades exclusivament per mi i no les enviaré a tercers sense consentiment previ.
Durant quant de temps conservem les teves dades personals?
Les dades personals que ens facilites es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la informació i la rebuda de poemes i altres notícies. Quan la conservació ja no sigui necessària, se suprimiran amb les mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la seva destrucció total. Pots donar de baixa les teves dades en qualsevol moment a través del link que s’envia al final de cada newsletter.
Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades personals?
– Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment;

– Dret a accedir, rectificar i suprimir les dades; (s’envia el link en totes les comunicacions)

De conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, t’informem que les dades personals facilitades per tu formen part d’una base de dades que és tractada la propietària del bolg, Núria Albertí, amb domicili al carrer Marques de Comillas n139 de Sabadell (Barcelona) amb la finalitat d’enviar-te poemes i altres notícies relacionades amb l’activitat com a escriptora de Núria Albertí.
Se l’informa que podrà en qualsevol moment oposar-se a aquests tipus d’enviaments, lliurant un correu electrònic a l’adreça arraona03@gmail.com i sol·licitar la baixa del seu contacte en la base de dades que té el Responsable del Tractament.